7

Θεόδωρος Παπαμιχαλόπουλος

Φιλόλογος

Msc Ειδικής Αγωγής (Πανεπιστήμια Πατρών και Λευκωσίας)

Ιστορικό- Αρχαιολογικό Αθηνών (Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ)

Όντας ο ίδιος αριστούχος στις πανελλήνιες και υψηλόβαθμος στο Πανεπιστήμιο, γνωρίζει πώς η προσήλωση στους στόχους οδηγεί αυθόρμητα σε υψηλά αποτελέσματα. Κατά τις σπουδές του στη Φιλοσοφική έδωσε βάση στη Διδακτική της Ιστορίας, ενώ η μελέτη της Ειδικής Εκπαίδευσης του επιτρέπει τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας του ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών, ιδίως στα μαθήματα που αφορούν την εκμάθηση του γραπτού λόγου, στον οποίο εκδηλώνεται ένα μεγάλο φάσμα των μαθησιακών δυσκολιών.

Other Members