5

Γιώργος Μανιάκας

Φυσικός

Φυσικό Αθηνών (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο)

 Όσοι μαθητές συνεργάζονται μαζί του νιώθουν ευγνώμονες για τις στιβαρές στρατηγικές διδασκαλίας του, που πηγάζουν από την εκτεταμένη πείρα του σε βάθος χρόνου. Η δυνατότητά του να χτίζει σταδιακά τη μεθοδολογία των μαθητών έχει ως αποτέλεσμα οι ίδιοι να αποκτούν ξεκάθαρη και οργανωμένη σκέψη, πράγμα απαραίτητο για τη μελέτη των φυσικών επιστημών. Έτσι, η αυτοπεποίθηση τους είναι λογικό επόμενο και η κατάκτηση της γνώσης δεδομένη.

Other Members