9

Τάσος Κορίλλης 

Χημικός

Msc Ειδίκευσης στη Χημεία και Τεχνολογία περιβάλλοντος (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο)

Χημικό Αθηνών (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο)

Αντιπρόεδρος του επιστημονικού τμήματος Παιδείας και Χημικής Εκπαίδευσης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών

 

 

Πασίγνωστος μεταξύ των «θετικάριων» για τη μεταδοτικότητα κατά τη διδασκαλία του, έχει τον τρόπο να μυεί τους μαθητές στα μονοπάτια της Χημικής επιστήμης. Ίσως αυτό να δικαιολογεί τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας και την ψυχραιμία με την οποία αντιμετωπίζουν οι μαθητές του τις πανελλήνιες εξετάσεις. Το κατά πόσο κατέχει το αντικείμενό του αναγνωρίζεται από την ίδια την επιστημονική κοινότητα, η οποία τον έχει εκλέξει αντιπρόεδρο του επιστημονικού τμήματος Παιδείας και Χημικής Εκπαίδευσης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.

Other Members