6

Πολυξένη Δευτεραίου

Μαθηματικός

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Οι σφαιρικές της γνώσεις όπως διαμορφώθηκαν κατά τη φοίτησή της στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο την καθιστούν ευέλικτη κατά τη διδασκαλία των αρχών της Φυσικής και της Χημείας, είτε πρόκειται για παιδιά με κλίση προς τις θετικές επιστήμες, είτε για μαθητές που απλώς επιδιώκουν καλές επιδόσεις στο σχολείο. Η επαφή με το μάθημά της θέτει στέρεες βάσεις, με σκοπό οι μαθητές να κατέχουν την ύλη κάθε τάξης και, στη μετέπειτα πορείας τους, όταν επιλέξουν κατεύθυνση, αυτό να μη γίνει σύμφωνα με το πού υστερούν αλλά σύμφωνα με αυτό που πραγματικά θέλουν να ακολουθήσουν.

Other Members