10

Βάσια Αποστολοπούλου

Μαθηματικός

Μαθηματικό Αθηνών (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο)

Από την πρώτη στιγμή που κάποιος έρχεται σε επαφή με το μάθημά της καταλαβαίνει για ποιον λόγο η διδασκαλία της κερδίζει τον καθένα. Ο ιδιαίτερος ζήλος για τα Κλασικά Μαθηματικά μεταφέρεται στην αίθουσα και αναπόφευκτα εξυψώνει το διδακτικό της έργο σε κάτι παραπάνω από μια απλή διαδικασία παράδοσης. Η ίδια επικεντρώνεται στην κατανόηση και την εμπέδωση, που σημαίνει ότι οι μαθητές δέχονται τα απαραίτητα ερεθίσματα ώστε να εξελίξουν μια πολύπλευρη λογική σκέψη, η οποία, άλλωστε, ενισχύει τις επιδόσεις τους σε ποικίλους τομείς της μαθητικής αλλά και της μετέπειτα ζωής τους.

Other Members